Logo
Volledige ontzorging Snelle levertijden Alles onder 1 dak

Privacy-policy HSB

INLEIDING

H.S.B. HAAFTEN hecht waarde aan de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken ter bescherming van uw privacy. Wij attenderen u erop dat H.S.B. HAAFTEN de persoonsgegevens die u ons verstrekt zal verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten, partijen bij wie wij goederen en/of diensten inkopen als personen die ons terrein betreden. H.S.B. HAAFTEN houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Deze gegevens worden onder andere verzameld op onze website(s) door middel van verschillende formulieren waaronder maar niet beperkt tot het contactformulier, registratieformulier en het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief. Daarnaast maakt H.S.B. HAAFTEN gebruik van cookies om optimale functionaliteit van onze website(s) te waarborgen voor haar bezoekers.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. Deze gegevens worden onder andere verzameld door middel van verschillende formulieren waaronder maar niet beperkt tot het stamblad voor leveranciers.

Het terrein van H.S.B. HAAFTEN is voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen. Wij attenderen u erop dat u bij het betreden van ons terrein wordt gefilmd. Deze beelden worden, indien noodzakelijk, enkel ingezien door vooraf aangewezen personen uit de directie.

Het is niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt heeft dit effect op de uitvoerbaarheid van eerdergenoemde werkzaamheden.

BEVEILIGING

H.S.B. HAAFTEN neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Technische maatregelen waaronder maar niet bepekt tot gebruik te maken van firewalls, veilige servers en systemen die voldoen aan standaarden voor informatiebeveiliging. Organisatorische maatregelen waaronder maar niet beperkt tot het inventariseren van werknemers die toegang hebben tot verschillende persoonsgegevens.

DOORGIFTE AAN DERDEN

H.S.B. HAAFTEN verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer H.S.B. hiertoe wettelijk verplicht is. Externe partijen die uw persoonsgegevens verwerken doen dit uitsluitend op de vooraf voorschreven manier waar beide partijen overeenstemming over hebben bereikt. In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

BEWAARTERMIJN

H.S.B. HAAFTEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze zorgvuldig verwijderd.

VERZOEK OM INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen of om onjuistheden te wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens bij ons te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de heer G. J. van den Heuvel (Hertog Karelweg 17, 4175 LS, Haaften, +31(0) 418 556 868info@hsb-haaften.nl).

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

H.S.B. HAAFTEN behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen betreffende de privacyverklaring van H.S.B. HAAFTEN kunt u contact opnemen met de heer G. J. van den Heuvel (Hertog Karelweg 17, 4175 LS, Haaften, +31(0) 418 556 868info@hsb-haaften.nl).

Contact

T: 0418-556881
E: verkoop@hsb-haaften.nl


Bezoekadres:
Inspiratie opdoen? Bezoek ons experience center: Hertog Karelweg 17 4175 LS Haaften www.HSB-haaften.nlInformatie

Copyright:© HSB | 0418-556881